Information om optiske synsfejl (nærsynethed og bygningsfejl)
     
     
     
     
     
  "Tryk F11 for at udnytte hele skærmen"

Klinikken er midlertidigt lukket pga omstruktureringer

 

 

I det følgende kan du læse om øjets optiske synsfejl med vægt på nærsynethed og bygningsfejl, som behandles på Odense Øjenlaser-klinik.
30 til 35 % af befolkningen er nærsynet og 10 til 15 % har en betydende bygningsfejl.

For at se skarpt på afstand skal billedet af en fjern genstand brydes i øjets optik (hornhinden og linsen) og ramme præcist på øjets nethinde. At øjet har en optisk synsfejl betyder, at der er et misforhold mellem øjets optik og dets længde. Ved nærsynethed er øjet for langt i forhold til optikken og billedet af genstanden dannes foran øjets nethinde. Genstanden ses derfor uklart.

Problemet kan afhjælpes ved at anbringe et brilleglas eller en kontaktlinse foran øjet, som spreder lyset. Derved flyttes billedet af genstanden tilbage og rammer nethinden. Genstanden ses nu klart.
Alternativt kan man ændre hornhindens krumning ved at laserbehandle dens overflade. Derved ændres øjets optik, billedet af genstanden rykkes bagud til nethinden og genstanden ses klart.